Adresa

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1

Telefón

+421 2 5972 1229

E-mail

vzd@nrsr.sk